Politika rimbursimi

Një rimbursim i plotë i tarifës qeveritare do të përpunohet për të gjithë përdoruesit vetëm nëse aplikacioni nuk është përpunuar dhe është i paplotë. Ata që kanë bërë aplikimin e tyre tek ne dhe në rast se aplikimi juaj pranohet/refuzohet nga Qeveria, nuk do të bëhet rimbursim. Rimbursimi i pjesshëm do të bëhet vetëm nëse aplikacioni juaj është ende i pakompletuar dhe dokumentet nuk janë ngarkuar.

Pasi të keni dorëzuar kërkesën tuaj me ne, supozohet dhe bihet dakord që ne do të fillojmë procesin e dorëzimit brenda afatit kohor të treguar gjatë aplikimit tuaj.

Nëse ju dëshirojnë të kërkojnë një rimbursim, ju duhet të paraqisni kërkesën tuaj përmes formularit tonë të kontaktit në dispozicion në lidhjen më poshtë dhe zgjidhni "Kërkesa e Kthimit" si arsyen tuaj për kontakt:

Të gjitha kërkesat për rimbursim do të vlerësohen brenda 72 orëve.

Nëse keni nevojë për ndonjë informacion të mëtejshëm, referojuni: