Πολιτική Επιστροφής

Η πλήρης επιστροφή του κρατικού τέλους θα διεκπεραιωθεί σε όλους τους χρήστες μόνο εάν η αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε επεξεργασία και είναι ελλιπής. Όσοι έχουν υποβάλει την αίτησή τους μαζί μας και σε περίπτωση που η αίτησή σας γίνει αποδεκτή/απόρριψη από την Κυβέρνηση, δεν θα γίνει επιστροφή χρημάτων. Μερική επιστροφή χρημάτων θα γίνει μόνο εάν η αίτησή σας είναι ακόμα ημιτελής και δεν έχουν μεταφορτωθεί έγγραφα.

Μόλις υποβάλετε την αίτησή σας μαζί μας, θεωρείται και συμφωνείται ότι θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία υποβολής εντός του χρονικού πλαισίου που υποδεικνύεται κατά την αίτησή σας.

Αν εσύ επιθυμείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων, πρέπει να υποβάλετε το αίτημά σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο και να επιλέξετε "Αίτημα επιστροφής χρημάτων" ως τον λόγο επικοινωνίας σας:

Όλες οι αιτήσεις επιστροφής χρημάτων θα αξιολογηθούν εντός 72 ωρών.

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στο: