Obrazac zahtjeva za eTA za Novi Zeland

  1. 1. Pošaljite prijavu na mreži
  2. 2. Pregledajte i potvrdite plaćanje
  3. 3. Primite odobrenu vizu

Molimo unesite sve podatke na engleskom jeziku

Podaci o putovnici

Navedite detalje o putovnici kojom ćete ući na Novi Zeland. Unesite ove podatke točno onako kako se pojavljuju u vašoj putovnici.

*
*
*
*

NZeTA vam nije potreban ako putujete s novozelandskom ili australskom putovnicom.