ETA của New Zealand là gì?

Du khách và hành khách tại sân bay đến New Zealand có thể nhập cảnh bằng Visa New Zealand Trực tuyến hoặc eTA New Zealand trước khi họ đi du lịch. công dân của khoảng 60 quốc gia được gọi là các quốc gia Miễn thị thực không yêu cầu thị thực để vào New Zealand. eTA của New Zealand được giới thiệu vào năm 2019.

Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến New Zealand, thì bạn có thể không được phép nhập cảnh vào quốc gia này nếu không có eTA New Zealand hoặc Visa New Zealand Trực tuyến.

eTA của New Zealand (hoặc Thị thực New Zealand Trực tuyến) là giấy phép điện tử cung cấp cho bạn quyền nhập cảnh vào New Zealand, cho phép bạn ở lại New Zealand tối đa 6 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng.

Yêu cầu về tính đủ điều kiện đối với eTA của New Zealand

Bạn phải đến từ một trong những Các quốc gia Miễn thị thực.
Bạn không được đến để điều trị y tế.
Bạn không được có tiền án tiền sự và có tư cách tốt.
Bạn phải có thẻ Tín dụng / Thẻ ghi nợ hợp lệ.
Bạn phải có một tài khoản email hợp lệ.

Quá cảnh New Zealand

Nếu bạn là người mang hộ chiếu của một trong những quốc gia miễn thị thực quá cảnh, thì bạn có thể quá cảnh từ sân bay quốc tế Auckland mà không cần xin Visa New Zealand.
Bắt buộc phải đăng ký eTA của New Zealand (NZeTA) ngay cả khi quá cảnh qua New Zealand.

Hiệu lực của Visa New Zealand Trực tuyến (hoặc New Zealand eTA)

Sau khi eTA của New Zealand (NZeTA) được cấp, nó có hiệu lực trong tối đa 2 năm kể từ ngày cấp và có giá trị cho nhiều lần nhập cảnh. Một lần nhập cảnh có giá trị trong 90 ngày đối với tất cả các quốc tịch. Công dân Vương quốc Anh có thể đến thăm New Zealand trên NZeTA trong tối đa 180 ngày.

Công dân New Zealand hoặc Úc không yêu cầu eTA New Zealand (NZeTA) hoặc Visa du lịch New Zealand để đến thăm New Zealand.

Đơn đăng ký eTA của New Zealand

Bạn có thể có được eTA của New Zealand bằng cách điền vào một mẫu đơn trực tuyến. Bạn sẽ cần điền tên, họ, ngày sinh và các chi tiết cá nhân khác, chi tiết hộ chiếu và chi tiết chuyến đi. Khi biểu mẫu đã được hoàn thành, bạn sẽ cần thực hiện thanh toán trực tuyến bằng thẻ Ghi nợ/Thẻ tín dụng của mình.

Các quốc tịch bắt buộc phải có thị thực đối với New Zealand

Nếu quốc tịch của bạn không nằm trong số 60 quốc gia miễn thị thực, thì bạn cần có Thị thực du lịch New Zealand thay vì Thị thực New Zealand trực tuyến hoặc eTA New Zealand.
Ngoài ra, nếu bạn muốn ở lại New Zealand lâu hơn 6 tháng, thì bạn cần xin Visa du lịch thay vì NZeTA.