New Zealand eTA søknadsskjema

  1. 1. Send inn søknad online
  2. 2. Gå gjennom og bekreft betaling
  3. 3. Motta godkjent visum

Vennligst skriv inn all informasjon på engelsk

Passdetaljer

Gi detaljer om passet du vil bruke til å reise til New Zealand. Skriv inn disse detaljene nøyaktig slik de vises i passet ditt.

*
*
*
*

Du trenger ikke NZeTA hvis du reiser med et pass fra New Zealand eller Australia.