Nõuded ja tingimused

Seda veebi sirvides, sellele juurde pääsedes ja seda kasutades mõistate ja nõustute siin sätestatud tingimustega, millele viidatakse kui "meie tingimustele", ning "nõuetele ja tingimustele". eTA taotlejatele, kes esitavad oma NZeTA taotluse selle veebi kaudu, viidatakse kui "taotlejale", "kasutajale", "teile". Mõisted "meie", "meie", "meie", "see veebisait" viitavad otseselt aadressile www.new-zealand-visa.org.

On oluline, et teate, et igaühe seaduslikud huvid on kaitstud ja et meie suhted teiega põhinevad usaldusel. Pidage meeles, et meie saidi ja pakutavate teenuste kasutamiseks peate nende teenusetingimustega nõustuma.


Isiklikud andmed

Selle veebisaidi andmebaasis registreeritakse isikuandmetena järgmine teave: nimed; sünniaeg ja sünnikoht; passi üksikasjad; väljastamise ja aegumise andmed; täiendavate tõendite / dokumentide tüüp; telefon ja e-posti aadress; postiaadress ja püsiaadress; küpsised; tehnilised arvuti üksikasjad, maksekirjed jne.

Kogu esitatud teave registreeritakse ja säilitatakse selle veebisaidi turvatud andmebaasis. Sellel veebisaidil registreeritud andmeid ei jagata ega muudeta kolmandate osapooltega, välja arvatud:

 • Kui kasutaja on sõnaselgelt nõustunud selliste toimingute lubamisega.
 • Kui see on selle veebisaidi haldamiseks ja hooldamiseks vajalik.
 • Kui antakse õiguslikult siduv korraldus, mis nõuab teavet.
 • Kui sellest teatatakse ja isikuandmeid ei tohi diskrimineerida.
 • Seadus nõuab, et esitaksime need üksikasjad.
 • Teatatud kujul, milles isiklikku teavet ei tohi diskrimineerida.
 • Ettevõte töötleb taotlust taotleja esitatud teabe alusel.

See veebisait ei vastuta esitatud vale teabe eest.

Lisateavet meie konfidentsiaalsuseeskirjade kohta leiate meie privaatsuseeskirjadest.


Veebisaidi kasutamine

Selle veebi, sealhulgas kõigi pakutavate teenuste kasutamine on piiratud ainult isiklikuks kasutamiseks. Seda veebi sirvides ja kasutades nõustub kasutaja mitte muutma, kopeerima, uuesti kasutama ega alla laadima ühtegi selle veebi komponenti äriliseks kasutamiseks. Kõik andmed ja sisu sellel veebisaidil on autoriõigusega kaitstud. See on eraomanduses olev veebisait, mis on eraettevõtte omand, mis ei ole Uus-Meremaa valitsusega seotud.


Keeld

Selle veebisaidi kasutajatel pole lubatud:

 • Esitage sellele veebile, teistele liikmetele või kolmandatele osapooltele solvavaid kommentaare.
 • Avaldage, jagage või kopeerige üldsusele ja moraalile mõeldud seadusi.
 • Osalege tegevuses, mis võib põhjustada selle veebi reserveeritud õiguste või intellektuaalomandi rikkumist.
 • Osaleda kriminaalses tegevuses.
 • Muu ebaseaduslik tegevus.

Kui selle veebi kasutaja eirab siin seatud reegleid; meie teenuste kasutamisel kolmandale osapoolele kahju tekitades, vastutab ta ise ja kohustub katma kõik tasumisele kuuluvad kulud. Me ei saa ega võta osa ega võta vastutust selle veebi kasutajate tekitatud kahjude eest.

Kui kasutaja rikub meie nõuete ja tingimuste sätteid, on meil õigus süüdlase suhtes algatada õiguslikke toiminguid.


NZeTA rakenduse tühistamine või tagasilükkamine

Kui kasutaja tegeleb mõne siin nimetatud keelatud tegevusega, jätame endale õiguse tühistada kõik menetluses olevad viisataotlused; lükata tagasi kasutaja registreerimine; kasutaja konto ja isikuandmete eemaldamiseks veebist.

Taotlejal on keelatud:

 • Sisestage vale isiklik teave
 • Varja, jätke tähelepanuta registreerimisel vajalik NZeTA rakenduse teave
 • NZeTA taotlusprotsessi käigus ignoreerige, muutke või jätke välja kõik kohustuslikud teabeväljad

Kui mõni ülalnimetatud punktidest kehtib juba heakskiidetud NZeTA taotleja kohta, jätame endale õiguse taotleja teave kustutada või tühistada.


Meie teenuste kohta

Meie teenus on veebirakendusteenuse pakkuja, mida kasutatakse e-viisa protsessi hõlbustamiseks, et välisriikide kodanikud saaksid Uus-Meremaad külastada. Meie esindajad aitavad teil hankida Uus-Meremaa valitsuselt teie reisiloa, mille seejärel teile edastame. Meie teenused hõlmavad kõigi teie vastuste nõuetekohast ülevaatamist, teabe tõlkimist, abi taotluse täitmisel ning kogu dokumendi täpsuse, täielikkuse, õigekirja ja grammatika ülevaatamist. Lisaks võime päringu töötlemiseks teiega ühendust võtta lisateabe saamiseks e-posti või telefoni teel. Meie teenuste kohta saate lugeda selle veebisaidi jaotisest „Meie kohta”.

Meie veebisaidil esitatud taotlusvormi täitmisel esitatakse teie reisiloa dokumendi taotlus pärast eksperdihinnangut. Teie e-viisataotluse peab heaks kiitma Uus-Meremaa valitsus. Paljudel juhtudel töödeldakse ja rahuldatakse teie taotlus vähem kui 24 tunni jooksul. Kui mõni teave on valesti sisestatud või on puudulik, võib teie taotlus viibida.

Enne reisiloa eest tasumist on teil võimalus vaadata üle kõik ekraanil kuvatud üksikasjad ja vajadusel muudatusi teha. Kui olete teinud vea, on oluline enne jätkamist see parandada. Kui olete üksikasjad kinnitanud, palutakse teil sisestada meie teenustasu jaoks krediitkaardi andmed.

Asume Aasias ja Okeaanias.


Agentuuri kulud

Oleme oma NZeTA rakendustasude osas täiesti valmis. Lisatud ega varjatud lisasid pole.

Meie kulud on selgelt märgitud Meist lehel.


tagasimaksmine

Taotlust pärast taotluse esitamist ei tagastata. Kui teie taotlust ei ole Uus-Meremaa valitsuse veebisaidile esitatud, võidakse kaalumiseks taotleda osalist tagasimakset.


Teenistuse ajutine peatamine

Selle veebisaidi võib teenuse hoolduse või muudel põhjustel ajutiselt peatada, teavitades taotlejaid sellest ette järgmistel juhtudel:

 • Veebiteenuseid ei saa jätkata meist sõltumatutel põhjustel, näiteks loodusõnnetused, protestid, tarkvarauuendused,
 • Veeb lakkab töötamast ettenägematu elektrikatkestuse või tulekahju tõttu
 • Süsteemi hooldus on vajalik
 • Teenuse pakkumise peatamine on vajalik juhtimissüsteemide muutuste, tehniliste raskuste, värskenduste või muude põhjuste tõttu

Selle veebisaidi kasutajaid ei vastuta võimalike kahjude eest, mis võivad teenuse ajutise peatamise tõttu tekkida.


Vabastus vastutusest

Selle veebisaidi pakutavad teenused piirduvad viisavormi üksikasjade kontrollimise ja NZeTA veebipõhise taotluse esitamisega. Seetõttu ei saa seda veebi ega ühtegi selle esindajat vastutada rakenduse lõpptulemuste eest, kuna need on Uus-Meremaa valitsuse täielikus pädevuses. Seda asutust ei vastuta viisadega seotud lõplike otsuste, näiteks viisakeelduse eest. Juhul kui taotleja viisataotlus tühistati või lükati tagasi eksitava või ebaõige teabe tõttu, ei saa ega saa seda veebisaiti vastutada.


muu

Selle veebi kasutamisega nõustute järgima ja järgima siinseid seadusi ja veebikasutuse piiranguid.

Jätame endale õiguse igal ajal muuta ja muuta tingimuste ja selle veebi sisu. Kõik tehtud muudatused jõustuvad kohe. Selle veebi kasutamisel mõistate ja nõustute täielikult selle veebisaidi kehtestatud eeskirjade ja piirangute järgimisega ning nõustute täielikult, et teie kohustus on kontrollida mis tahes termini või sisumuutusi.


Mitte sisserändajate nõustamine

Pakume abi teie nimel tegutsemiseks ega anna ühegi riigi jaoks sisserändealaseid nõuandeid.