Podmínky

Procházením, přístupem a používáním tohoto webu rozumíte a souhlasíte s podmínkami zde uvedenými, dále jen „naše podmínky“ a „ustanovení a podmínky“. Žadatelé o eTA, kteří podají svou žádost o NZeTA prostřednictvím tohoto webu, budou označováni jako „žadatel“, „uživatel“, „vy“. Výrazy „my“, „nás“, „naše“, „tato webová stránka“ odkazují přímo na www.new-zealand-visa.org.

Je důležité, abyste věděli, že jsou chráněny zákonné zájmy každého z nás a že náš vztah s vámi je založen na důvěře. Uvědomte si prosím, že tyto podmínky služby musíte přijmout, abyste mohli využívat naše stránky a nabízené služby.


Osobní data

Následující informace jsou registrovány jako osobní údaje v databázi tohoto webu: jména; Datum a místo narození; údaje o pasu; údaje o vydání a vypršení platnosti; druh podpůrných důkazů / dokumentů; telefonní a e-mailová adresa; poštovní a trvalá adresa; cookies; technické údaje o počítači, záznam plateb atd.

Všechny poskytnuté informace jsou registrovány a ukládány v zabezpečené databázi této webové stránky. Údaje registrované na tomto webu nejsou sdíleny ani vystaveny třetím stranám, s výjimkou:

 • Pokud uživatel výslovně souhlasil s povolením takových akcí.
 • Je-li to nutné pro správu a údržbu této webové stránky.
 • Když je vydán právně závazný příkaz, vyžaduje informace.
 • Při oznámení a osobní údaje nelze diskriminovat.
 • Zákon vyžaduje, abychom tyto údaje poskytli.
 • Oznámeno jako forma, ve které nelze osobní údaje diskriminovat.
 • Společnost žádost zpracuje na základě informací poskytnutých žadatelem.

Tento web nenese odpovědnost za žádné poskytnuté nesprávné informace.

Další informace o našich pravidlech důvěrnosti naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.


Použití webových stránek

Používání tohoto webu, včetně všech nabízených služeb, je omezeno pouze na osobní použití. Prohlížením a používáním tohoto webu se uživatel zavazuje, že nebude upravovat, kopírovat, opakovaně používat ani stahovat žádnou z komponent tohoto webu pro komerční použití. Všechna data a obsah na tomto webu je chráněn autorským právem. Toto je soukromá webová stránka, majetek soukromého subjektu, který není spojen s vládou Nového Zélandu.


Zákaz

Uživatelé tohoto webu nesmějí:

 • Vložte urážlivé komentáře na tento web, další členy nebo jakékoli třetí strany.
 • Zveřejňujte, sdílejte nebo kopírujte cokoli trestného činu široké veřejnosti a morálce.
 • Zapojte se do činnosti, která může vést k porušení vyhrazených práv nebo duševního vlastnictví tohoto webu.
 • Zapojte se do trestné činnosti.
 • Jiné nezákonné činnosti.

Pokud uživatel tohoto webu ignoruje zde stanovené předpisy; při používání našich služeb způsobí škodu třetí osobě, ponese odpovědnost a bude povinen uhradit všechny splatné náklady. Nemůžeme a nebudeme se účastnit ani neneseme odpovědnost za škody způsobené uživateli tohoto webu.

V případě, že uživatel poruší předpisy stanovené v našich obchodních podmínkách, máme právo zahájit právní kroky proti pachateli.


Zrušení nebo zamítnutí aplikace NZeTA

Pokud se uživatel zapojí do jakékoli zakázané činnosti uvedené v tomto dokumentu, vyhrazujeme si právo zrušit všechny nevyřízené žádosti o vízum; odmítnout registraci uživatele; odstranit uživatelský účet a osobní údaje z webu.

Žadatel nesmí:

 • Zadejte nepravdivé osobní údaje
 • Během registrace skryjte, vynechejte, ignorujte všechny požadované informace o aplikaci NZeTA
 • Během procesu podávání žádostí o NZeTA můžete ignorovat, měnit nebo vynechat kterékoli z požadovaných informačních polí

Pokud by se některý z výše uvedených bodů vztahoval na žadatele s již schváleným NZeTA, vyhrazujeme si právo údaje žadatele vymazat nebo zrušit.


O našich službách

Naše služba je jako poskytovatel online aplikačních služeb, který se používá k usnadnění procesu e-Visa, aby mohli cizí státní příslušníci navštívit Nový Zéland. Naši agenti pomáhají získat vaše cestovní povolení od vlády Nového Zélandu, které vám poté poskytneme. Naše služby zahrnují řádné posouzení všech vašich odpovědí, překlad informací, pomoc s vyplněním aplikace a kontrolu přesnosti, úplnosti, kontroly pravopisu a gramatiky celého dokumentu. Kromě toho vás můžeme kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonu s žádostí o další informace za účelem zpracování žádosti. Další informace o našich službách si můžete přečíst v části „o nás“ na tomto webu.

Po vyplnění formuláře žádosti uvedeného na našem webu bude vaše žádost o cestovní autorizační dokument předložena po odborné kontrole. Vaše žádost o e-Visa podléhá schválení vládou Nového Zélandu. V mnoha případech bude vaše žádost zpracována a schválena za méně než 24 hodin. Pokud však byly některé údaje zadány nesprávně nebo jsou neúplné, může dojít ke zpoždění přihlášky.

Před provedením platby za cestovní povolení budete mít možnost zkontrolovat všechny podrobnosti, které jste uvedli na obrazovce, av případě potřeby provést změny. Pokud jste udělali chybu, je důležité ji před pokračováním opravit. Jakmile potvrdíte údaje, budete vyzváni k zadání údajů o vaší kreditní kartě za naše servisní poplatky.

Sídlíme v Asii a Oceánii.


Náklady agentury

Ohledně našich poplatků za žádosti o NZeTA jsme zcela připraveni. Nejsou žádné přidané ani skryté doplňky.

Naše náklady jsou jasně specifikovány v O nás stránky.


Vrácení peněz

Po podání žádosti nebude vrácena žádná náhrada. V případě, že vaše žádost nebyla odeslána na webovou stránku vlády Nového Zélandu, může být za úplatu požadována částečná refundace.


Dočasné pozastavení služby

Tato webová stránka může být dočasně pozastavena z důvodu údržby služby nebo z jiného důvodu, přičemž žadatelům bude předem oznámeno v následujících případech:

 • Webové služby nemohou pokračovat z důvodů mimo naši kontrolu, jako jsou přírodní katastrofy, protesty, aktualizace softwaru,
 • Web přestane fungovat kvůli neočekávanému výpadku elektřiny nebo požáru
 • Je nutná údržba systému
 • Přerušení služby je vyžadováno kvůli změnám v systémech řízení, technickým potížím, aktualizacím nebo jiným důvodům

Uživatelé tohoto webu nebudou činit odpovědní za případné škody, které mohou být způsobeny dočasným pozastavením služby.


Výjimka z odpovědnosti

Služby poskytované touto webovou stránkou jsou omezeny na ověření podrobností vízového formuláře a podání online žádosti o NZeTA. V důsledku toho nemůže tento web ani žádný z jeho agentů nést odpovědnost za konečné výsledky přihlášky, protože jsou plně v kompetenci vlády Nového Zélandu. Tato agentura nebude odpovídat za žádná konečná rozhodnutí týkající se víz, jako je například zamítnutí víz. V případě, že byla žádost o vízum žadatele zrušena nebo zamítnuta kvůli zavádějícím nebo nesprávným informacím, tato webová stránka nemůže a nebude odpovědná.


Smíšený

Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že budete dodržovat předpisy a omezení používání webu, stanovená v tomto dokumentu.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit a změnit obsah Smluvních podmínek a obsah tohoto webu. Jakékoli provedené změny nabudou účinnosti okamžitě. Používáním tohoto webu chápete a plně souhlasíte s tím, že budete dodržovat předpisy a omezení stanovená na tomto webu, a plně souhlasíte s tím, že je vaší povinností zkontrolovat jakékoli změny podmínek nebo obsahu.


Není imigrační rada

Poskytujeme pomoc, abychom jednali vaším jménem, ​​a neposkytujeme žádné rady ohledně přistěhovalectví pro žádnou zemi.