Povrat politika

Potpuni povrat državne takse bit će obrađen svim korisnicima samo ako prijava nije obrađena i nepotpuna. Oni koji su podnijeli svoju prijavu kod nas iu slučaju da Vlada prihvati/odbije vašu prijavu, povrat novca neće biti izvršen. Djelomični povrat novca bit će izvršen samo ako je vaša prijava još uvijek nepotpuna i dokumenti nisu učitani.

Nakon što predate prijavu kod nas, pretpostavlja se i slaže se da ćemo započeti postupak predaje u roku naznačenom tokom vaše prijave.

Ako ti želite zatražiti povrat novca, morate predati svoj zahtjev putem našeg kontakt obrasca koji je dostupan na donjoj poveznici i kao razlog za kontakt odabrati „Zahtjev za povrat novca“:

Svi zahtjevi za povrat bit će ocijenjeni u roku od 72 sati.

Ako su vam potrebne dodatne informacije, obratite se našem: