Obrazac zahtjeva za vizu za Novi Zeland

  1. 1. Pošaljite aplikaciju na mreži
  2. 2. Pregledajte i potvrdite plaćanje
  3. 3. Primite odobrenu vizu

Molimo unesite sve podatke na engleskom jeziku

Podaci o pasošu

Navedite detalje o pasošu koji ćete koristiti za ulazak na Novi Zeland. Unesite ove detalje tačno onako kako se pojavljuju u vašem pasošu.

*
*
*
*

NZeTA vam nije potreban ako putujete s novozelandskim ili australijskim pasošem.